Clausula informativa LOPD i LSSI CE

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de 4 ELEMENTS RENOVABLES S.L. anb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosté.

Pot exercicir els seus drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça Polígon Santa Maria Park, C/Fàbrica de la Maresma, 14, 08460 Barcelona.

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per al tractament dels mateixos.

Així mateix i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol.licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

  • He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de 4 ELEMENTS RENOVABLES S.L.
  • He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de 4 ELEMENTS RENOVABLES S.L.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el conseniment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu info@4elements.solar