Fotovoltàica

Què és?

L’energia solar fotovoltaica transforma la radiació solar en electricitat gràcies a les cel·les fotoèlectriques dels panells solar. És una font d’energia inesgotable i neta. A més a més, té uns costos de manteniment molt baixos i una vida útil estimada en 30 anys.

 • L’efecte fotovoltaic va ser descobert l’any 1839 per Antoine Becquerel. 
 • La primera cel·la fotoelèctrica que realment funcionava va ser construïda per Charles Fritts l’any 1883. 
 • L’any 1946 Russel Ohl va patentar la unió dels materials que s’utilitza actualment.
 • L’avenç més important va arribar 1954 quan els laboratoris Bell van desenvolupar la primera cel·la fotovoltaica de silici.
 • El satèl·lit Vanguard 1, llançat l’any 1958, va ser el primer enginy en utilitzar energia solar.

Autoconsum Residencial

L’autoconsum és la gran novetat del mercat elèctric a l’estat espanyol.

És el fitxatge estrella procedent d’Europa.

 • Autoconsum amb excedents vol dir, que tot allò que produïm i no consumim, ho tornem a la xarxa i serà bonificat a la factura elèctrica. 
 • Hi ha la possibilitat d’instal·lar bateries de Liti de darrera generació per acumular excedent i fer-ho servir al vespre o nit, però encareix el cost de la instal·lació.
 • No cal omplir tota la teulada de plaques, però recomanem deixar prevista una futura ampliació.
 • Per una màxima producció la millor orientació és Sud, la orientació Oest és bona, però la orientació Nord és la pitjor.
 • Quantes menys ombres a teulada, major rendiment.

Claus en Mà

Oferim un projecte “claus en mà” on tots els aspectes relacionats amb la teva instal·lació solar fotovoltaica estan gestionats per nosaltres.

Un d’aquest punts, és la tramitació del permís d’obres i la posterior legalització. Tot i que la burocràcia alenteix una mica tot el projecte, molts ajuntaments ofereixen bonificacions tan en el Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, com en el Impost sobre Béns Immobles.

El nostre departament d’enginyeria s’encarrega de fer un estudi personalitzat i preparar tota la documentació.

Per dimensionar correctament la potencia que necessita generar la teva instal·lació, ens basem en el vostre consum. Normalment obtenim aquest historial de les factures elèctriques o bé directament de e-Distribución.

Tanmateix, recomanem deixar prevista una possible ampliació i posar-vos un inversor híbrid per si en un futur voleu posar bateries.

Actualment, el cost de les bateries encareix bastant la instal·lació, però qui sap si en un futur els preus baixen o sorgeixen subvencions públiques.

Els nostres instal·ladors son uns autèntics professionals, amb molta experiència i de màxima confiança. Utilitzem materials de primera qualitat i marques molt conegudes dins el circuit solar.

La feina no és invasiva, podeu seguir fent vida normal dins de casa, no generem runes i en la majoria dels casos s’acostuma a fer en dos dies.

Tot i que pot semblar una inversió gran, és una instal·lació que té una durada de vida aproximada de 30 anys i té uns costos de manteniment molt baixos. 

Reduireu la vostra factura de la llum, contribuireu al medi ambient i gaudireu d’energia gratuita fins a 25 anys!! 

Autoconsum Compartit

L’autoconsum compartit ja és una realitat! T’expliquem com funciona.

Entenem consum compartit com una instal·lació col·lectiva D’UNA COMUNITAT DE PROPIETARIS.

Hi ha dos tipus de consum compartit, el col.lectiu i el comú. El primer, la disfruten les llars que ho hagin instal·lat, i el segon, es fa servir per zones comunes de l’edifici, portal, escales, pàrquing i piscines comunitàries.

Tenir en compte que, per l’autoconsum col.lectiu i segons l’article 17.4 de la llei de propietat horitzontal, fa falta 1/3 dels propietaris que representen 1/3 del coeficient del participació*.

Per l’autoconsum comú, segons l’article 17.4 de la llei de propietat horitzontal són necessàries 3/5 parts dels propietaris que a la seva vegada representin 3/5 del coeficient de participació.

*El coeficient de participació és el percentatge que determina la participació del propietari en la comunitat sobre el conjunt del edifici; casa seva, les instal·lacions i els elements comuns del immoble.

Com Es Reparteix l’Energia

Un cop decidida la potencia de la instal·lació que es posarà en marxa al edifici, es comunica a la distribuïdora (a Catalunya, e-Distribución Redes Digitales SL) els percentatges de repartiment fix per cada propietari.

La decisió es pren en acord i, en cas de no aconseguir-ho, el real decret indica el procediment de càlcul de repartiment.

El procés com a comunitat de propietaris seria el següent:

 • Consultar estatuts, normativa de règim intern
 • Tenir en compte el coeficient de participació
 • Celebrar una junta de propietaris amb ordre del dia
 • Arribar a un acord (l’acord amb 1/3 o 3/5 parts) permet fer servir TOTA la teulada

Com Funciona Tècnicament

S’agafa el comptador de la comunitat com a “esclau” i s’associen els comptadors del propietaris de la comunitat que participin del projecte. 

L’energia que generem amb les plaques, cobreixen el consum de la comunitat i el seu excedent va directament a la xarxa. Aquest excedent mensual dividit pel numero de propietaris es reparteix en forma de coeficient descomptant l’import directament de la factura al mes següent de cadascun dels participants.

D’aquesta manera ens evitem cables, aparells i obres en cada casa. Per entendre’ns, es una forma “virtual” de repartir l’energia generada per comunitat.

Existeixen crèdits al consums destinats a comunitats de veïns que us podem gestionar.