Coberta Plana Transitable

Instal·lació de 5000 Wp amb estructura d’alumini Novotegra i un inversor monofàsic Huawei de 5 kW

És una instal·lació molt ben encarada a SUD, capaç de cobrir les necessitats energètiques de la unitat familiar. Gràcies a les proteccions que incorporen els perfils d’alumini i les llosetes de formigó, no s’ha foradat la coberta en ningun punt, i l’aigua pot circular lliurement per la coberta sense problemes de filtracions.