Coberta Plana amb Còdols

Instal·lació de 2680 Wp amb estructura d’alumini Novotegra i micro-inversors monofàsics Enphase IQ7

En aquesta instal·lació s’han integrat els panells segons les peculiaritats de l’edifici deixant les entrades de llum al descobert i habilitant un pas perimetral per accedir-hi. La utilització de micro-inversors permeten optimitzar la producció.