Coberta Inclinada amb Teula de PVC

Instal·lació de 2010 Wp amb estructura d’alumini Fischer i un inversor Huawei de 2 kW

Quan ens trobem una teulada de PVC muntades sobre biguetes de fusta, és quan l’experiència dels instal·ladors pren rellevància. L’estructura necessària a la part inferior, i els materials per segellar de qualitat són imprescindibles per combatre les vibracions i garantir la estanqueïtat.