Coberta Inclinada amb Teula Àrab

Instal·lació de 2680 Wp amb estructura d’alumini Fischer i un inversor monofàsic Fronius de 3.6 kW

Aquesta casa aparellada requeria una feina interior molt fina, per canalitzar tot el cablejat des de la coberta fins al parking, per dins les caixes de registre. Els nostres companys elèctrics tenen sobrada experiència per deixar uns magnífics acabats.