Coberta Inclinada amb Teula Àrab

Instal·lació de 7380 Wp amb estructura d’alumini Fischer i un inversor trifàsic Huawei de 8 kW

Coberta inclinada amb dues orientacions (Est i Oest) al Parc Natural del Montseny.