Coberta Inclinada de Teula Àrab

Instal·lació de 2010 Wp amb estructura d’alumini Fischer i un inversor Huawei de 3 kW

Aquest projecte ha previst una futura ampliació, ja que tenim prou espai a teulada i per això s’ha proposat un inversor solar més gran. El sistema Fischer és una solució magnífica per les teulades inclinades amb teula àrab.