Que és

L’aerotèrmia és una tecnologia molt eficient i sostenible que extreu l’energia tèrmica que hi ha a l’ambient. Habitualment es composa dels següents elements:
 • Unitat Exterior o Compressor
 • Unitat Interior o Caldera
 • Acumulador d’ACS
 • Dipòsit d’Inèrcia
 • Circuit de Radiadors, Terra Radiant i/o Fancoils

Com Funciona

Enlloc d’escalfar aigua a altes temperatures de forma immediata com les calderes de combustió, l’aerotèrmia treballa de forma continuada per escalfar aigua a baixa temperatura.
 • El compressor captura l’energia tèrmica de l’aire ambient i el transfereix a la caldera
 • La caldera utilitza aquesta energia per escalfar aigua
 • L’aigua calenta sanitària s’acumula en un dipòsit d’ACS
 • L’aigua calenta per la calefacció s’acumula en un dipòsit d’inèrcia
 • Al estiu, el mateix sistema permet treballar a la inversa: capturar l’aire fresc de l’exterior i acumular aigua freda al dipòsit d’inèrcia per refrescar la casa.

Avantatges

Forma part de les declarades energies renovables degut a la seva eficiència energètica.
 • Com funciona sense combustió, no necessita xemeneia ni sortida de fums
 • És lliure d’olors i fa molt poc soroll, per tan és molt més saludable
 • Ideal per noves construccions amb terra radiant, radiadors de baixa temperatura i/o fancoils
 • Permet substituir una caldera vella i desconnectar-nos dels combustibles fòssils

Qualitat

Hem decidit instal·lar aerotèrmia de la marca Panasonic per la qualitat i el servei tècnic oficial.
 • Hibridem l’aerotèrmia de Panasonic amb l’energia solar fotovoltaica per augmentar encara més el rendiment.
 • És una sinergia magnifica per desconnectar-vos dels combustibles fòssils i electrificar les vostres llars.
 • L’app de Panasonic permet gestionar qualsevol paràmetre i ofereix l’opció de monitoritzar la vostra instal·lació remotament.