Que és

L’energia solar fotovoltaica transforma la radiació solar en electricitat gràcies a les cel·les fotoelèctriques dels panells solar. És una font d’energia inesgotable i neta.
 • L’efecte fotovoltaic va ser descobert l’any 1839 per Antoine Becquerel
 • L’any 1954 els laboratoris Bell van desenvolupar la primera cel·la fotovoltaica de silici.
 • El satèl·lit Vanguard 1, llançat l’any 1958, va ser el primer enginy en utilitzar energia solar.

Autoconsum Residencial

La nova normativa permet produir electricitat a la nostra pròpia teulada per reduir el consum de la xarxa.
 • Autoconsum amb excedents vol dir que tot allò que produïm i no consumim, ho tornem a la xarxa i serà bonificat a la factura elèctrica.
 • Es poden instal·lar bateries per augmentar l’autonomia energètica, però encareix el cost de la instal·lació.
 • Recomanem deixar prevista una futura ampliació.
 • La millor orientació és Sud, la orientació Oest és bona, i la orientació Nord és la pitjor.
 • No ens agraden gens les ombres a teulada, però tenim solucions.

Autoconsum Comunitari

Aquesta tipologia permet que els consums comunitaris es puguin nodrir de la fotovoltaica instal·lada a la teulada comuna.
 • L’energia generada per la instal·lació fotovoltaica situada a la teulada de l’edifici plurifamiliar serà injectada al comptador de la comunitat.
 • L’energia consumida per l’ascensor, llums de l’escala i altres elements comuns serà proporcionada pels panells solars, quan sigui possible.
 • Si hi ha excedents, aquesta serà bonificat a final de mes a la factura elèctrica de la comunitat.
 • Per fer possible aquesta instal·lació, és requereix el vist-i-plau de 4/5 parts dels propietaris.

Autoproducció Col·lectiva

Aquesta modalitat permet la compensació d’excedents en la factura particular amb energia generada per una fotovoltaica d’una teulada comunitària.
 • L’energia generada per la instal·lació fotovoltaica situada a la teulada de l’edifici plurifamiliar serà injectada a un comptador de generació nou.
 • L’energia injectada a final de mes serà distribuïda virtualment entre els propietaris que hagin col·laborat en el cost de la instal·lació.
 • Es descomptarà de la seva factura particular, segons el percentatge pactat entre els propietaris pagadors.
 • S’ha de trametre amb e-Distribución la instal·lació d’aquest comptador nou de generació.