Aerotèrmia

Què és?

L’aerotèrmia és una energia renovable que extreu l’energia tèrmica que hi ha a l’aire i la transfereix a l’interior de l’habitatge per proporcionar calefacció, refrigeració i ACS, en funció de les necessitats. Aquesta bomba de calor aerotèrmica és una tecnologia molt eficient i sostenible que ens permet abandonar els combustibles fòssils.

Com Funciona?

La unitat exterior captura l’energia de l’aire ambient. En molts casos, aquesta energia s’utilitza per acumular aigua calenta en un dipòsit, que més tard s’aprofitarà per ACS i calefacció. Al estiu, el mateix sistema permet treballar a la inversa i capturar l’aire fresc de l’exterior i transferir-lo a dins de la vivenda.

Les bombes de calor aerotèrmiques proporcionen la eficiència més gran del mercat; per cada kW que consumeixen, en produeixen 4. Es a dir, que en molts casos pot arribar a una eficiència del 400%. Es ideal combinar-lo amb plaques solars, encara que no imprescindible.

A més a més, és un sistema molt versàtil que et permet substituir una caldera vella i aprofitar una instal·lació existent de radiadors, fancoils o terra radiant. Depenent dels sistemes a afegir o que ja formin part de l’habitatge (estances a climatitzar, terres radiants, radiadors de baix o alt consum) s’obre un ventall de màquines per suplir la demanda. El bon dimensionat d’aquestes és vital per poder obtenir tot el valor afegit que aporten i si a més es coordina amb plaques solars el consum es pot veure cobert amb energia solar.

Avantatges

Les calderes d’aerotèrmia funcionen sense cap tipus de combustió i sense necessitar xemeneies o sortides de fum. A més, són lliures d’olors i sorolls, fet que les fa molt més  saludables. Formen part de les declarades energies sostenibles i poden ser emplaçades per noves construccions per poder complir normativa.  

A 4 Elements hem decidit treballar amb una de les marques més conegudes i de primera línia com Panasonic que ens dona una alta qualitat i un gran servei tècnic.

Qualitat

A part de l’alta qualitat i el gran servei tècnic, l’equip de tècnics de la nostra casa ha valorat molt la seva adaptació a l’energia fotovoltaica, conformant unes sinèrgies molt beneficioses per la comoditat i l’estalvi econòmic del client. Permetent gestionar per wifi qualsevol paràmetre de rendiment tant pels nostres tècnics i assessors energètics com pel mateix client. També valorem la fàcil i eficaç adaptació tant en terres radiants, com en cases que disposen de radiadors.

Els sistemes d’aerotèrmia més comuns estan formats per dues parts una part interior i una d’exterior. Presenten a més l’avantatge de que la seva instal·lació és poc traumàtica pel client.